Ahornvej 50 C, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45864206 
 
  Indmeldelse og venteliste
 
Opskrivning på ventelisten
Hvis du ønsker at skrive dit barn op i Ahornhuset skal du udfylde online blanketten og du vil efterfølgende modtage en mail, hvori det bekræftes, at dit barn er opskrevet på ventelisten.
 

Optagelseskriterier ifølge vores vedtægter.
-Institutionen er tilgængelig for alle børn.
-Søskende til nuværende børn har fortrinsret til institutionens pladser.
-Søskende til tidligere børn har fortrinsret til institutionen dog indefor 5 år.
-Lederen træffer afgørelsen om optagelse i institutionen under hensyntagen til anciennitet, dog med mulighed for at træffe afgørelse i forhold til børnesammensætningen (alder og køn m.v.)

Information om indmeldelse
Kommunen yder et tilskud for hvert barn hjemmehørende i kommunen.
Børn fra andre kommuner kan også optages i instituionen, såfremt de ledsages af et tilsvarende tilskud fra deres hjemkommune. Ledsages barnet af et mindre tilskud, opkræves forskelsbeløbet sammen med forældrebetalingen.

Er du berettiget til friplads fra kommunen, skal du ansøge kommunen herom. Fripladstilskud kan søges via kommunens hjemmeside.

Der ydes søskendetilskud, hvis man har flere børn indskrevet i dagtilbud og SFO. Der ydes ligeledes søskendetilskud til dagtilbud i andre kommuner, privat dagpasning og privatinstitutioner.

En børnehaveplads i Ahornhuset koster:

Den 1.juli 2019 stiger prisen til 2.650 kroner pr.måned (fordelt på 1.915 kroner for børnehavepladsen og 735 kroner for madordningen) 

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 4586 4206.

  


Billede 1

Sidst opdateret 18. december 2019