Ahornvej 50 C, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45864206 
 
  Musik og bevægelse
 
Tre dage om ugen synger og spiller vi musik på aldersopdelte hold. Vi bruger forskellige musikinstrumenter som trommer, marimbaer m.m.  Musikken tager afsæt i rytme, improvisation og samspil. Med musikken søger vi at støtte og udvikle barnets naturlige glæde ved sang, musik og bevægelse.

Tilbudet er fordelt således:

• Mandag: Musik for woodygruppen
• Tirsdag: Musik for mellemgruppen
• Onsdag: Musik for de storegruppen

 
Når storegruppen starter er der skrivedans om onsdagen.

En stue (bjælkestuen) inddrages til formålet og alle musikinstrumenter og øvrige rekvisitter er samlet her.

Med udgangspunkt i legen oplever børnene ligeledes bevægelse, dans, sang og spil på instrumenter i en sammenhængende helhed.

Med musikken vil vi:

• Støtte og udvikle barnets naturlige bevægelsesglæde, sangglæde og musikglæde.

• Stimulere og videreudvikle rytmeopfattelsen og den rytmisk-motoriske koordination.

• Stimulere barnets sansemotoriske udvikling.

• Lære børnene at lytte til hinanden og få idéer og inspiration fra hinanden.

• Give barnet tillid til egne præstationer.

• Støtte barnets fortælleglæde.

• Støtte barnet i dets sproglige udvikling.


Ovenstående tilrettelægges ud fra den grundopfattelse, at det enkelte barn skal mødes med respekt for, at det udvikler sig i sit eget tempo og på sin egen måde.

Vores musik bruges ligeledes i forbindelse med nogle af Ahornhusets forskellige traditioner(sommerfest, lanternefest og julefest, dette bidrager med væsentlige elementer til fællesskabet og styrker følelsen af højtid.


Billede 1

Sidst opdateret 17. oktober 2014