Ahornvej 50 C, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45864206 
 
  Bestyrelsen
 
Ahornhuset er en privat institution i Hørsholm kommune.
Bestyrelsen er den øverste myndighed og skal varetage de til enhver tid gældende vedtægter og driftsoverenskmost med Hørsholm kommune.
Bestyrelsen er frivillige forældre, som i deres valgperiode skal varetage de retningslinjer, som er blevet dem pålagt.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Det er bestyrelsens opgave i samarbejdet med ledelsen i institutionen at
tilstræbe at fremkomme med den bedst mulige løsning, som er dem muligt inden for den økonomiske samt politiske dagsorden.
I 2014 fik bestyrelsen foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre. Det er besluttet, at vi hvert andet år gennemfører en sådan undersøgelse.

Bestyrelsen er forældrevalgte og skal være med til at skabe de bedste rammer for alle børnene i Ahornhuset.

Vores vigtigste opgaver er:
  • Overholdelse af institutionens mål og retning
  • Rammer for sædvanlige og nye aktiviteter
  • Samarbejdet mellem institutionens forældre og med kommunens øvrige institutioner
  • Information til og fra forældre
  • Budget og regnskab
  • Sikre at de administrative og økonomiskeforhold varetages efter institutionens formål og regler
  • Overholde de i driftsoverenskomstens beskrevne mål
  • Sikre dialog mellem institutionen og Hørsholm kommune
  • Sikre positivt arbejdsklima for personalet, ledergruppen og personalet imellem
  • Overholdelse af vores vedtægter.

 


Bestyrelsen  


Formand:
Jasper Klemp Vilgaard
Ringvej 9
2970 Hørsholm
jasper@vilgaard.dk

 

Bestyrelsesmedlem:
Mille Madsen
Ringvej 26
2970 Hørsholm
mille.madsen@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Pia Andreasen
Breeltelund 10
2970 Hørsholm
pia.andreasen@gmal.com
 
 
Suppleant:
Sarah Enevold Jacobsen
Svalevej 26
2970 Hørsholm
Tlf: 26185406
sarahjacobsen@icloud.dk
 
Suppleant:
Charlotte Pihl
Hækkevej 31
2970 Hørsholm
Tlf: 24417513
charlottepihl@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem:
Tanja Jøhnk Hansen
Elmeparken
2970 Hørsholm
Tlf: 26270319
tanjajohnk@hotmail.com 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Sidst opdateret 22. juni 2017