Ahornvej 50 C, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45864206 
 
  Bestyrelsen
 
Ahornhuset er en privat daginstitution i Hørsholm kommune.
Bestyrelsen er den øverste myndighed og skal varetage de til enhver tid gældende vedtægter og driftsoverenskomst med Hørsholm Kommune.
Bestyrelsen består af forældre, valgt på den årlige generalforsamlig, som i deres valgperiode skal varetage de retningslinjer, der er blevet dem pålagt.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Det er bestyrelsens opgave i samarbejdet med ledelsen i institutionen at
tilstræbe at fremkomme med de bedst mulige løsninger for Ahornhuset  inden for den givne økonomiske og politiske ramme.

Bestyrelsen er forældrevalgte og skal være med til at skabe de bedste rammer for alle børnene i Ahornhuset.

Vores vigtigste opgaver er:
  • Overholdelse af institutionens mål og retning
  • Rammer for sædvanlige og nye aktiviteter
  • Samarbejdet mellem institutionens forældre og med kommunens øvrige institutioner
  • Information til og fra forældre
  • Budget og regnskab
  • Sikre at de administrative og økonomiskeforhold varetages efter institutionens formål og regler
  • Overholde de i driftsoverenskomstens beskrevne mål
  • Sikre dialog mellem institutionen og Hørsholm kommune
  • Sikre positivt arbejdsklima for personalet, ledergruppen og personalet imellem
  • Overholdelse af vores vedtægter.

 


Ahornhusets bestyrelse 2019 - 2020


Formand:
Sarah Enevold Jacobsen (mor til Sebastian, Bulderstuen)

Mail: seja@nykredit.dk
 

Næstformand:
Peter Dalskov (far til Ellinor, Bulderstuen)
 
Bestyrelsesmedlem:
Sabine Clausen (mor til Sofia, Bulderstuen)

Bestyrelsesmedlem:
Mette Rousing Fachmann (mor til Frederik, Bulderstuen)
Mail:msr.sondergaard@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem:
Christel Ladegaard (mor til Uffe, Hyggestuen)
Mail: cl@epo.as
 
Suppleant:
Christian Jønck (far til Bernard og Edward, Bulderstuen)
 
Suppleant:
Kim Voigt Østrøm (far til Carl Christian, Hyggestuen)
Mail: kim.oestroem@gmail.com
Udtræder d.30.april 2020
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Sidst opdateret 3. december 2019