Et lille rige, et stort fællesskab!

I Ahornhusets lille rige er der mange små prinser, prinsesser, riddere, borgfrøkener m.fl.

I alt er der plads til 67 individualister i alderen 3 – 6 år, som sammen med forældre og personale, udgør fællesskabet Ahornhuset.

 

Nyt børneintranet

Opret dig i vores nye børneintranet

 

 

Vores fællesskab er præget af en positiv og konstruktiv omgangsform, der tager udgangspunkt i rummelighed og respekt for det enkelte menneske. Fællesskabet stiller krav til alle, såvel børn som forældre og personale, det betyder blandt andet:

  • Vi hilser vi på både børn og voksne
  • Vi møder op positive
  • Vi tager ansvar og får tingene til at ske
  • Vi tænker ikke mit barn men vores børn
  • Vi tager os god tid

 

I hverdagen er forældre og personale børnenes nærmeste guider. En forudsætning for, at alle får glæde af fællesskabet er, at I og vi som gode rollemodeller og i et tæt samarbejde styrker børnenes sociale udvikling og dermed giver dem et solidt grundlag, dels for at de får nogle positive, sjove og lærerige børnehaveår og dels for at give børnene sociale og medmenneskelige færdigheder, til gavn for nuet og til gavn for det senere liv/skoleliv.


Ahornhuset er funktionsopdelt, hvilket giver en åben struktur, hvor det enkelte barn inden for en given ramme har mulighed for at præge sin hverdag.
For personalet i institutionen betyder den åbne struktur, at de har mulighed for at vælge mellem en bred vifte af kreativitet og samarbejdsmuligheder.
Det enkelte barn skal ses, høres og forstås således, at dets valgmuligheder bygger på medbestemmelse. En medbestemmelse, der er defineret sådan, at der samtidig opøves evnen til at føle medansvar.

 

Vi byder jer og jeres barn velkommen til fællesskabet og inviterer jer til at gå på opdagelse på vores hjemmeside. Her kan I læse om vores dagligdag, aktiviteter, pædagogik og traditioner. I er også meget velkomne til at komme på besøg i Ahornhuset og se det hele for jer selv.

 

I kan se en film om vores børnehave via linket: https://youtu.be/8J2cJG87xbc