Barnets alsidige personlige udvikling

Billede 1

Barnets personlige udvikling-områder:

Leg.
Medinddragelse i diverse praktiske gøremål.
Selvhjulpenhed.
konfliktløsning.
Pædagogiske aktiviteter.

 

Hvad vil vi opnå?

1. At barnet udvikler sig gennem leg
2. At barnet bliver selvhjulpent.
3. At barnet øves i at løse konflikter.
4. At barnet udvikler kreativitet og fantasi.
5. At barnet føler sig trygt, og oplever sig værdifuldt i gruppen.
6. At barnet udvikler sig gennem en hverdag, mærker egne behov og udviser empati.

 

Hvad skal der til?(pædagogiske principper)

Alment:

1. Den pædagogiske planlægning skal tilgodese barnets personlige udvikling.
2. Vi støtter det enkelte barn i konfliktløsninger.
3. Vi skaber rammer for daglige aktiviteter, skov, musik, bevægelse og kreativitet.
4. Vi skaber udviklende rammer for legen.
5. De voksnes pædagogiske linje skal i sin helhed give det enkelte barn tryghed
   og rammer for udvikling.

Særligt:

1. Vi støtter op om de børn, der har særlige behov.
2. Vi har et tæt forældresamarbejde.
3. Vi samarbejder med andre faggrupper.

 

Hvad gør vi?Midler og metoder. 

Alment:

1. Vi skaber gode rammer for legen og hjælper det enkelte barn i etableringen af venskaber.
2. Vi arbejder med små grupper af børn ved kreative aktiviteter, på ture, til musik etc.
3. Vi støtter og hjælper med konstruktive løsninger af konflikter.
4. Vi inddrager børnene i diverse praktiske opgaver.
5. Vi opmuntrer det enkelte barn til selvhjulpenhed.
6. Vi styrker fællesskabet.
7. Vi arbejder med Fri for Mobberi-kufferten og får den implementeret i hverdagen.

Særligt:

1. Vi støtter op omkring børn med særlige vanskeligheder.
2. Vi har et tæt forældresamarbejde.
3. Vi jævnlige forældrekonsultationer.
4. vi bruger andre faggrupper.

 

Dokumentation:

1. Forældresamarbejde.
2. Forældresamtaler.
3. Nyhedsbreve.
4. Vi bruger vores hjemmeside som informationskilde.

 

Evaluering:

1. Vi evaluerer på vores personalemøder og vores årlige personaleweekend.
2. Forældresamtaler.
 

Vi evaluere og dokumenterer ved brug af skemaer fra EVA.