Bestyrelse mm

I Ahornhuset er forældressamarbejdet en positiv grundpille, der dels udmyntes i hverdagen og dels gennem vores forældrebestyrelse og vores "forstyrrelse". Du kan læse mere i undermenuerne til dette punkt.

 

Ahornhuset er en privat daginstitution i Hørsholm kommune.
Bestyrelsen er den øverste myndighed og skal varetage de til enhver tid gældende vedtægter og driftsoverenskomst med Hørsholm Kommune. Bestyrelsen består af forældre, valgt på den årlige generalforsamlig, som i deres valgperiode skal varetage de retningslinjer, der er blevet dem pålagt.

 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Det er bestyrelsens opgave - i samarbejdet med ledelsen i institutionen - at arbejde for de bedst mulige løsninger for Ahornhuset  inden for den givne økonomiske og politiske ramme.

 

 Vores vigtigste opgaver er:

  • Overholdelse af institutionens mål og retning
  • Rammer for sædvanlige og nye aktiviteter
  • Samarbejdet mellem institutionens forældre og med kommunens øvrige institutioner
  • Information til og fra forældre
  • Budget og regnskab
  • Sikre at de administrative og økonomiske forhold varetages efter institutionens formål og regler
  • Overholde de i driftsoverenskomstens beskrevne mål
  • Sikre dialog mellem institutionen og Hørsholm kommune
  • Sikre positivt arbejdsklima for personalet, ledergruppen og personalet imellem
  • Overholdelse af vores vedtægter.


Ahornhusets bestyrelse 2021 - 2022


Formand:

Christel Ladegaard (mor til Anker Hyggestuen)

Mail:

 

Næstformand:

Sophie Rauff-Manco (mor til Victor og Arthur, Bjælkestuen)

Mail: 

 

Bestyrelsesmedlem:

Frederik Suhr-Jeppesen (far til August, Hyggestuen og Ella, Bjælkestuen)

Mail:

 

Bestyrelsesmedlem:

Malou Thodsen Bodin (mor til Augusta, Hyggestuen)

Mail:

 

Bestyrelsesmedlem:

Line Wieneche (mor til Conrad, Hyggestuen)

Mail:

 

Suppleant:

Sophie Sejling (mor til William, Bjælkestuen)

Mail: