Deltidsplads ved barsel

Tilbud om deltidsplads ved barselsorlov jævnfør dagtilbudslovens §27b.

 

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder barselsorlov har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til ældre søskende i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

 

Ansøgning om deltidsplads ved barselsorlov skal, sammen med dokumentation og angivelse af perioden for den ønskede deltidsplads, fremsendes til Hørsholm Kommune eller anden hjemkommune (Center for Dagtilbud og Skole) senest 2 måneder før behovsdato.

 

Forældre har pligt til at oplyse, hvis barselsorloven afbrydes eller på anden vis ophører. Retten til deltidspladsen ophører, hvis den ene eller begge forældre ikke længere afholder barselsorlov.

 

Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om, at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen mere en 30 timer ugentligt opsiges deltidspladsen. Dette betyder, at der opkræves fuld betaling for pladsen i dagtilbuddet.

 

Ahornhusets bestyrelse har vedtaget følgende retningslinjer for en deltidsplads i forbindelse med barselsorlov:

En deltidsplads i Ahornhuset har en åbningstid fra klokken 07.00 – 13.00.

I 2019 udgør egenbetalingen 2.172 kroner fordelt på 1.436 kroner for deltidspladsen og 835 kroner for madordningen.