Før skole forløb

Fra januar til  og med april opretter vi vores såkaldte ”Storegruppe”, som består af årets kommende skolebørn. Storegruppen mødes tre dage om ugen á 3-4 timer.

Med storegruppen ønsker vi, udover at give de ældste børn en særlig status, at børnene får nogle færdigheder og erfaringer, som kan være nyttige ved skolestart.

En fast og mangeårig tradition i storegruppeforløbet er vores koloniophold i en nærliggende spejderhytte og her er gruppen på koloni med to overnatninger. Det er en fantastisk oplevelse, der giver børnene et ganske særligt fællesskab og sammenhold.

I arbejdet med storegruppebørnene lægger vi særlig vægt på følgende:

 • At de kan lytte
 • At de kan fortælle
 • At de kan fungere socialt og samarbejde om et fælles emne
 • At de kan færdes og vise hensyn til andre
 • At de kan vise omsorg og hjælpsomhed
 • At de er selvstændige i forbindelse med påklædning, toiletbesøg etc.
 • At de kan håndtere forskellige redskaber som blyant, saks, lim, pensel, bold osv.

Ovennævnte punkter ligger integreret i forløbet, der bliver planlagt over forskellige temaer.

Som eksempel på temaer kan nævnes:

 • Børnene selv og deres lokal-område.
 • Påsketema hvor der bygges påskekasser, klippes gækkebeve etc.
 • Kunstforløb med fokus på tegning, maling og skulpturer.
 • Naturforløb, der afsluttes med koloniophold på 2 døgn.

Herudover har vi haft temaer om planeterne, H.C. Andersen, danske fugle, gamle dage.

I forløbet arbejdes der ligeledes med det fælles kommunale overgangsmateriale, der er bindeled mellem daginstitution og skole
 


Billede 1