Fællessang

Hver fredag kl. 9.30 samles vi alle til Fællessang primært udenfor men ved dårligt vejr indenfor på Bjælkestuen. Vi har en fast startsang og slutsang. Vi synger 3-4 sange både med og uden fagter. Børnene er med til at bestemme sangene. 

Fællessangen er med til at give en fælles "Vi-følelse", hvor vi oplever os som en del af et større fællesskab.