GymnaHop

En dag om ugen laver vi gymnastik/motorik på aldersopdelte hold. Vi bygger bl.a. en bane, der udfordrer børnene til at hoppe, slå kolbøtter, balancere, kravle, beherske en bold m.m. Til opbygning af banen bruger vi forskellige redskaber som trampolin, spande, hulahopringe, bolde, madrasser m.m. Med "gymnahoppen" udfordrer vi barnets motorik og fantasi og udvikler dets begrebsverden og kropsbevidsthed.


Billede 1