Krop og bevægelse

Billede 1

Krop og bevægelse - områder:

Sang,musik og bevægelse.
Gymna-hop
Udflugter til naturen
Udfordrende legeplads
Sport
Puderum
Boldspil

Hvad vil vi opnå?

 1. At barnet udvikler en naturlig glæde ved at bruge sin krop gennem sang, musik og bevægelse
 2. At barnet udvikler interesse for sportslig udfoldelse.
 3. At barnet stimuleres sansemotorisk.
 4. At barnet får styrket sin fin-og grovmotorik.
 
 

Hvad skal der til? (Pædagogiske principper)

Alment:
 1. Den pædagogiske planlægning skal tilgodese barnets kropslige/motoriske udvikling.
 2. Aktiviteterne skal give barnet mulighed for alsidig kropslig udfoldelse.
 3. De voksne skal være bevidste om deres aktive medvirken til kropslig udfoldelse.
 4. Vi samarbejder med forældrene om en fælles kost-og motionspolitik for Ahornhuset.
 
Særligt:
 1. Vi støtter op om børn med motoriske vanskeligheder.
 2. Vi har et tæt forældresamarbejde.
 
 

Hvad gør vi? (midler og metoder)

Alment:
 1. Den enkelte aldersgruppe har en ugentlig formiddag med sang, musik og bevægelse.
 2. En gang om ugen har alle børnene ”gymna-hop”. På en motorikbane styrkes det enkelte barn på grundlæggende motoriske områder og det får samtidig opøvet sin begrebsverden og kropsbevidsthed.
 3. Udflugter til naturen.
 4. Vi vedligeholder hus og legeplads, så det tilgodeser barnets motorik.
 

Særligt:

Vores faste aktiviteter tager højde for og afdækker børn med særlig motoriske vanskeligheder.

 

 

Dokumentation

 1. Fotoplancher
 2. Omtale på vores hjemmeside.
 3. Børnene optræder til forskellige højtidsfester.
 

Evaluering

Vi evaluerer på vores personalemøder og på vores årlige personale weekend.
Til evaluering og dokumentaion bruger Skema fra EVA.