Kulturelle udtryksformer

Billede 1

Kulturelle udtryksformer-områder:

Musik, sang, bevægelse.
Bøger, højtlæsning, fortælling.
tegning, maling, kreative materialer.
Kunstprojekter.
Sommerfest, høstfest, lanternefest jul fastelavn, bedsteforældredag påske og pinse.
Film, computer, museer, historiske steder, andre faggrupper.

 

Hvad vil vi opnå?

 1. At barnet bliver bekendt med egen kultur og traditioner.
 2. At barnet lærer om fremmede kulturer.
 3. At barnet får indblik i og erfaring med forskellige kunstneriske udtryksformer og genrer.

 

Hvad skal der til? (pædagogiske principper)

 1. Den pædagogiske planlægning skal involvere kultur og traditioner.
 2. Aktiviteterne skal give barnet mulighed for at udtrykke sig kreativt og alsidigt.
 3. Aktiviteterne skal give barnet alsidige erfaringer.
 4. De voksne skal være bevidste om deres rolle som kulturbærer og formidler.
 5. Løbende temaer om de forskellige kulturer der er i huset.

 

Særligt:

 1. Vi tager individuelle hensyn og er opmærksomme på børn med anden kulturel/etnisk baggrund.
 2. Vi har et tæt forældresamarbejde.
 3. Vi hjælper med at skabe venskaber på tværs af kulturel baggrund.

 

Hvad gør vi? (midler og metoder)

Alment:

 1. I planlægningen af vores aktiviteter indgår traditioner og højtider som vigtige elementer.
 2. Sang, musik, bevægelse og skrivedans er faste aktiviteter
 3. Vi samarbejder kunstnere, der involverer barnet i forskellige udtryksformer.
 4. Materialevalget er alsidigt.
 5. Vi benytte bøger.
 6. Vi inviterer gæster, der repræsenterer forskellige fag og kulturer, der i blandt forældre med en anden kulturel baggrund.
 7. Storegruppen besøger historiske og kulturelle steder.

 

Særligt:

 1. Vi tager individuelle hensyn.
 2. Vi har et tæt forældresamarbejde.
 3. Vi bruger andre faggrupper som sparring.

 

Dokumentation:

 1. Foto af diverse aktiviter
 2. Fernisering i forbindelse med kunstprojekt
 3. Omtale på vores hjemmeside.
 4. Børnene optræder til vores forskellige højtidsfester.

 

Evaluering:

Vi evaluerer løbende på vores personalemøder og på vores pædagogiske weekend.
Til evaluering og dokumentation bruger vi skema fra EVA.