Madordning/kostpolitik

Billede 1

Kostpolitik i Ahornhuset

 

Sund mad og motion er afgørende for om vores børn trives. Det giver dem mere overskud i dagligdagen, bedre koncentrationsevne og forebygger unødvendige konflikter. Med en bevidsthed om sund mad og motion i barndommen er vi også med til at give vores børn gode vaner for livet.

Som en naturlig forlængelse af Ahornhusets værdigrundlag og pædagogiske profil har vi derfor udarbejdet en politik for, hvordan Ahornhuset aktivt ønsker at inddrage mad og motion i børnenes leg og udvikling.

Vi anvender dette redskab i hverdagen og håber på god opbakning fra jer som forældre.

 

 

Det er Ahornhusets målsætning

 • At lære børnene sunde kostvaner ved hjælp af gode eksempler og rart samvær omkring spisesituationen

 • At sikre at, det enkelte barns næringsbehov dækkes, når det er i institutionen

 • At vi tilstræber så stor en andel af økologiske varer, som budgettet tillader.
 • At forbud mod specielle fødevarer respekteres

 • At slik, kager og saft skal begrænses

Kost- og motionspolitikken er opdelt i følgende emner:

 1. Frokost

 2. ”Teen”

 3. Drikkevarer

 4. Mærkedage

 5. Mad og Følelser

 6. Diæter og Specialkost

 7. Børn og Motion

Frokost

Vi har vi en 100% forældrefinansieret frokostordning

Frokosten tilberedes fra mandag til fredag af  

vores køkkenassistent Stine, som er ansat 28 timer om ugen.

Frokosten tilberedes ud fra de principper

som fremgår af vores kostpolitik.

På børnenes turdage bliver der smurt madpakke til turholdet.

Frokosten koster 835 kr. kroner om måneden

fordelt over 12 måneder. I Stines ferieperioder medbringer børnene madpakker til frokost. Beløbet betales over den almindelige forældrebetaling.

 

”Teen” i Ahornhuset

Hver eftermiddag tilbydes børnene et lille måltid.

Ahornhuset har følgende krav til Teen:

 • Maden skal mætte.

 • Maden må ikke indeholde meget sukker.

 • Maden må ikke være for fed og især begrænses brugen af animalsk fedt.

Det betyder i praksis, at:

 • Der vælges minarine til at smøre på brødet

 • Som brød bruger Ahornhuset især rugbrød men også grovbrød og fiberrigt toastbrød.

 • Frugt serveres som supplement til Teen.

 • Der serveres ikke kiks, kage, is eller frugtyoghurt til Teen.

Drikkevarer i institutionen.

Børnene medbringer selv drikkedunke med vand i, så vand altid er tilgængeligt for dem.

Det tilbydes vand til frokost og på andre tidspunkter af dagen, her er vi specielt opmærksomme om sommeren.

Institutionen serverer kun ved festlige arrangementer saftevand, ellers undgår vi saft og sukkerholdige læskedrikke.

 

Mærkedage i Ahornhuset

Mærkedage skal fejres. Børnene sætter stor pris på traditioner og fejring af specielle lejligheder.

Der er mange mærkedage i løbet af et år, hvor de søde sager let kan få overhånd, så derfor har Ahornhuset følgende rettesnor:

 

Fødselsdage:

I Ahornhuset: Tilbyd evt. én ”sød” ting og lad resten være sunde og sjove ting. Vi ønsker ikke slikposer.

 


Andre mærkedage:

Det er dejligt at markere forskellige begivenheder som ferie, familieforøgelse eller afslutning for Storegruppen.

Man behøver ikke at give noget på disse mærkedage, men hvis man har lyst, så erstat eventuelt søde sager med frugt, legetøj til huset (f.eks. sæbebobler, en bog, klistermærker, vandfarver). Ideerne kan være mange.

Ved afslutning for Storegruppen har vi haft stor succes med, at flere forældre finder sammen og laver noget til teen på barnets stue.

Derudover har Ahornhuset selv en del forskellige traditioner:

Til vores jule- og påsketradition, bedsteforældredag, fastelavn, Mini-OL, lanternefest, julefesten og sommerfesten kan søde sager indgå i begrænset omfang.

 

Øvrige arrangementer falder også ind under kostpolitikken. Vi opfordrer derfor til, at nye arrangementer primært holdes uden søde sager.

 

Mad og Følelser:

Personalet bestræber sig på ikke at trøste børnene med mad.

 

 

Diæter/Specialkost:

Hvis et barn er på diæt eller specialkost, skal det være lægeligt begrundet.

For børn, der af andre årsager skal have særlig kost (f.eks. vegetarkost eller af religiøse årsager), tilberedes maden til det enkelte barn efter aftale.

 

 

Børn og Motion

Det er almindelig kendt at motion og fysisk bevægelse giver en god appetit til solid sund kost. Derimod er det ikke helt så almindelig kendt, at sund mad giver mere overskud og lyst til bevægelse/motion

Er det svært at få barnet til at spise sundt, kan det skyldes, at det er i dårlig form og derfor sjældent mærker stor appetit. Barnet kan også være blevet mæt af for mange ”tomme” kalorier som slik, kage, sodavand, m.m. De ”tomme” kalorier uden næring kan medføre uoplagthed og manglende energi hos børnene og derfor en mindsket lyst til bevægelse.

Kropslig bevidsthed og bevægelse giver god trivsel i form af selvtillid og selvværd, og det giver også en bedre indlæringsevne, når kroppen er i topform. Noget af det bedste du derfor kan gøre for dit barn ud over at sørge for sund kost, er at give det gode motionsvaner.

Her i Ahornhuset forsøger vi at give gode motionsvaner via

 1. Gymna-hop

 2. Musik og bevægelse

 3. Skrivedans for Storegruppen

 4. Derudover er alle børn ude på legepladsen hver dag

Anbefalinger

Kost- og motionspolitikken er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen bl.a. De syv kostråd gældende for børn over 3 år:

 • Spis meget brød og gryn

 • Spis frugt og mange grøntsager hver dag

 • Spis kartofler, ris eller pasta hver dag

 • Spis ofte fisk og fiskepålæg - vælg forskellige slags

 • Vælg mælkeprodukter og ost med lavt fedtindhold

 • Vælg kød og pålæg med lavt fedtindhold

 • Brug kun lidt smør, margarine og olie - og spar i øvrigt på sukker og salt

De fleste børn tilbringer op mod 2/3 af deres vågne tid i institutionen, derfor bør 70% af dagens kost blive dækket i institutionen.

Eftermiddagsmåltidet er et meget vigtigt måltid, som udgør ca. 20% af den energi, børn har brug for på en dag.

Børn skal have ½ liter mælk hver dag.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger mht. motion er, at børn:

 • En time dagligt skal være moderat fysisk aktive gerne sammensat af mindre perioders aktivitet.

 • Et par gange om ugen må dette gerne suppleres med mere intens aktivitet, f. eks. løb, hop og spring.

 • Få ideer på www.sst.dk/kropskaldertil