Musik og bevægelse

Hver mandag når vi ikke har temauger synger og spiller vi musik på aldersopdelte hold. Vi synger, leger sanglege og bruger evt. forskellige musikinstrumenter som trommer, marimbaer og rytmeinstrumenter.  Musikken tager afsæt i rytme, improvisation og samspil. Med musikken søger vi at støtte og udvikle barnets naturlige glæde ved sang, musik og bevægelse.

 

Musik for storegruppen: fra januar - april afløses musik af skrivedans.

 

Med udgangspunkt i legen oplever børnene ligeledes bevægelse, dans, sang og spil på instrumenter i en sammenhængende helhed.

 

Med musikken vil vi:

• Støtte og udvikle barnets naturlige bevægelsesglæde, sangglæde og musikglæde.

• Stimulere og videreudvikle rytmeopfattelsen og den rytmisk-motoriske koordination.

• Stimulere barnets sansemotoriske udvikling.

• Lære børnene at lytte til hinanden og få idéer og inspiration fra hinanden.

• Give barnet tillid til egne præstationer.

• Støtte barnets fortælleglæde.

• Støtte barnet i dets sproglige udvikling.


Ovenstående tilrettelægges ud fra den grundopfattelse, at det enkelte barn skal mødes med respekt for, at det udvikler sig i sit eget tempo og på sin egen måde.

I forbindelse med nogle af Ahornhusets forskellige traditioner (sommerfest, lanternefest og julefest) optræder børnene med deres sange. Dette bidrager med væsentlige elementer til fællesskabet og styrker følelsen af højtid.


Billede 1