Naturen/naturfænomener

Billede 1

Naturen/naturfænomener-områder:

Ture til skov-sø-strand etc.
Bærhave, blomsterkasser, Fuglehuse.
Bål med mere.
Legepladsen. 
Leg i sneen og kælketure.
Høsture-høstfest.
Vandlege, flyve med drager.
Naturvejleder i forbindelse med storegruppeforløb.

 

Hvad vil vi opnå?

1. At barnet får alsidige erfaringer i og med naturen.
2. At barnet får tid til fordybelse og mulighed for at bruge alle sanser.
3. At barnet får respekt og erfaringer med at passe på naturen.
4. At barnet lærer om de fire årstider.

 

Hvad skal der til?(pædagogiske principper)

1. Den pædagogiske planlægning skal involvere naturen og naturfænomener.
2. Aktiviteterneskal give barnets alsidige muligheder for at lære og erfare om naturen.
3. De voksne skal være bevidste om deres rolle som naturformidlere.

 

Særligt:

1. Børn med særlige behov tilgodeses i de små grupper.

 

Hvad gør vi? (midler og metoder)

Alment:

1. Faste naturture i små aldersopdelte hold.
2. Naturen på legepladsen bruges.
3. Vi giver tid til fordybelse.
4. Vi passer blomster, frugtbuske og frugttræer.
5. Vi har redekasser.
6. Vi samler og bruger naturmaterialer til diverse kreative aktiviteter.
7. Vi arrangerer temaforløb.
8. Vi samarbejder med naturvejledere.
9. Bruger bruger vores eget naturhus til projekter og aktiviteter.

 

Særligt:

1. Personalet er lyttende og opmærksomme på børnenes ønsker og behov.
2. I små grupper dannes der muligheder for at tilgodese børn med særlige behov.

 

Dokumentation

1. Fotoplancher.
2. Omtale på vores hjemmeside.

 

Evaluering

1. Vi evaluerer på vores personalemøder og på vores årlige personale weekend.
Vi evaluere og dokumenterer ved brug af skemaer fra EVA.