Pædagogik og værdier

Legen som udviklingsfaktor

Ahornhusets pædagogik tager sit udgangspunkt i den kendsgerning, at børn udvikler sig gennem leg.


For førskolebarnet er den selvskabte leg meningsfuld og en aktivitet der skaber udvikling.
Legen må således ikke opfattes som en ”pause fra virkeligheden”, men skal blandt andet forstås som det redskab, hvormed barnet lærer noget om sig selv og sine omgivelser.


Barnet leger både alene og sammen med andre. I den sociale fantasileg skaber børn en fælles historie ud fra individuelle interesser og behov. Det er her, at fantasien tager over og en ide kan forfølges næsten i uendelighed. Når fantasilegen er fælles og stor kan børn opleve en intens følelse af hengivelse, medrivelse og dyb samhørighed.
 

Fantasien er evnen til at bearbejde, omforme og overskride virkeligheden. Fantasien er den del af forestillingsevnen, som overvejende henter sit stof fra billeder, sansninger, fornemmelser, stemninger, indtryk og drømme. Heri ligger blandt andet kimen til kreativiteten, og den abstrakte tænkning. I legen ”øver” børnene sig i at forholde sig søgende, udforskende og skabende i forhold til deres omgivelser.
 

Gennem legen får barnet:

  • Ideer
  • Fordelt roller
  • Samarbejdet
  • Afprøvet venskaber
  • Afprøvet styrkeforhold
  • Fantaseret
  • Brugt oplevelser og erfaringer
  • Løst konflikter
  • Eksperimenteret og konstrueret
  • Erfaret, lært og kvalificeret sig

 

I legeuniverset bruger barnet kroppen, sanserne, sproget, følelserne, erfaringer, intellektet og det sociale udviklingstrin.

 

I legen erfarer og oplever barnet væsentlige aspekter ved det at være menneske og en intuitiv erkendelse af det, som knytter mennesker sammen.


Derved udvikler barnet gennem legen grundlæggende forudsætninger for at kunne være kompetent og aktiv i forhold til sine omgivelser.


Legen skal have ordentlige vilkår hvilket kræver rum, plads, forståelse og respekt.
Samtidig kommer legen ikke af ingenting, den skal have ”næring” og den skal ”fodres”.

Disse aspekter tilgodeser vi gennem den pædagogiske linie, som lægges i Ahornhuset.

 

                              


Billede 1