Sociale kompetencer

Billede 1

Sociale kompetencer-områder:

Leg, venskaber, sang , musik og bevægelse, gymnahop.
Livet i små og store gruppe.
Kreative aktiviteter.
Måltiderne.
Praktiske gøremål.

 

Hvad vil vi opnå?

At det enkelte barn oplever Ahornhuset som et fællesskab, hvor alle skal være med
til at give og modtage.
Her skal følgende områder især styrkes:

 1. Venskaber.
 2. Empati
 3. At kunne bidrage til fællesskabet.

 

Hvad skal der til? (pædagogiske principper) 

Alment:

 1. Den pædagogiske planlægning skal tilgodese udviklingen af barnets sociale kompetencer.
 2. Barnet skal i hverdagslivet mærke, at det er velkommen og at det bliver set hørt og forstået.
 3. I større og mindre grupper skal det enkelte barn opleve sig som en del af et fællesskab.
 4. De voksne, der omgiver barnet såvel pædagoger som forældre, skal være positive rollemodeller.

Særligt:

 1. Vi støtter op om børn, der har særlige behov.
 2. Vi har et tæt forældresamarbejde.
 3. Vi samarbejder med andre faggrupper.

 

Hvad gør vi? ( midler og metoder)

Alment:

 1. Legen har højeste prioritet og her styrkes barnet gennem alsidige legemuligheder i at kunne begå sig blandt børn og voksne.
 2. De planlagte aktiviteter tilgodeser, at det enkelte barn øves i at vente på tur, at lytte, at bidrage og vise hensyn.
 3. Vi hjælper barnet med konfliktløsning.
 4. Vi arbejder med Fri for Mobberi-kufferten og får den implementeret i dagligdagen.
   

Særligt:

1. Vi observerer og støtter op om det enkelte barn.
2. Vi har et tæt forældresamarbejde.
3. Vi samarbejder med talepædagoger, pædagogiske vejledere, psykologer og sundhedsplejersker.

 

Dokumentation:

1. Forældresamarbejde.

 

Evaluering:

1. Vi evaluerer på vores personalemøder og på vores årlige personaleweekend.
2. Forældresamtaler.
 

Til evaluering og dokumentation bruger vi skema fra EVA.