Studerende

Download: Den studerenes plan for 3.praktik (docx - 26 kb)
Download: Den studerenes plan for 2.praktik (docx - 28 kb)
Download: Den studerenes plan for 1.praktik (docx - 39 kb)
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

 1. Beskrivelse af praktikstedet
 2. Uddannelsesplan for første praktikperiode
 3. Pædagogens praksis
 1. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
PRAKTIKBESKRIVELSE
 1. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik
 2. Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik
 3. Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik
   
  Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden.
  Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).
   
A. Beskrivelse af praktikstedet
  
Institutionens navn:Ahornhuset
Adresse:Ahornvej 50 c, 2970 Hørsholm
Tlf.:45864206
E-mailadresse:

ledelsen@ahornhuset.dk

Hjemmesideadresse:www.ahornhuset.dk
Åbningstider:Mandag til torsdag 6.30-17.00. Fredag 07.00-16.30.
Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.
Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)x
Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) 
Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) 
 
Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:Dagtilbud for 3-6 årige under serviceloven.
Beskrivelse af brugergruppen:Børnehavebørn i alderen 3-6 år.
Antal børn/unge/voksne:Normeret til 67 børn
 
Aldersgruppe:3-6 år
Arbejdsmetoder:
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)
 
Børnehaven er et åbent hus med en pædagogisk udviklingsplan, hvor værdigrundlaget er et fællesskab, hvor vi i et tæt samarbejde styrker børnenes sociale udvikling og derved giver dem et solidt grundlag. Dette for at de får positive, sjove og lærerige børnehave år og ydermere for at give børnene sociale og medmenneskelig færdigheder til gavn i nuet og til gavn for det senere liv/skoleliv.
 
Børnehaven fungerer stue og funktionsopdelt i en åben struktur.
 
Vi har et ledelsesteam bestående af leder og souschef med forældrevalgt bestyrelse som arbejdsgiver.
 
Personalesamarbejdet sker via daglig åben dialog, månedligt personalemøde samt årlig pædagogisk dag.
 
Vi samarbejder med distriktspædagog, talepædagog, psykolog og sundhedsplejerske.
 
Vi følger Hørsholms kommunes regler om oplysningspligt, tavshedspligt og børneattest.
 
Vi forventer at den studerende er engageret i vores dagligdag samt tager ansvar for egen uddannelse. Herudover er et stabilt fremmøde en selvfølge.
Fysiske rammer; ude og inde:
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)
Huset er rummeligt, utraditionelt indrettet med køkken og pejsestue som husets centrum. Vi har store lyse stuer, mindre legerum,  malerværksted, puderum, træværksted mm. Huset er omkranset af en stor legeplads, der ved sin indretning giver mulighed for mange former for leg og udfoldelse. Vi har en hockeybane samt et stort græsareal til boldspil og anden udfoldelse.  I en lukket atriumgård er vi ved at skabe en sansehave.
Ansatte
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)
6 pædagoger, 3 medhjælpere, 1 pædagogisk assistent,1 køkkenassistent samt vikarer.
Dato for sidste revidering:07.04.2023